Tábor 2019

Tábor je čas, kedy sa utužujú priateľské vzťahy, kedy prijímame medzi seba nových bratov a sestry a je to čas, ktorý trávime v nádhernej prírode.