Registrácia 2022

Tak ako každý rok, tak aj tento bude prebiehať v našom zbore registrácia členov. Nakoľko je naša činnosť pozastavená z dôvodu pandémie, rozhodli sme sa