Skautský tábor 2021

Rok sa s rokom zišiel a znova je tu letný čas. Hoci nám pandémia prerušila dlhodobo našu činnosť, vyzerá to že aspoň v lete sa